Nyttig informasjon

Rutiner ved bestilling av feriehus

1. Primatoscana gir uforpliktende reservasjon (også kaldt opsjon) av feriehuset eller leilighet på inntil 3 dager. Det er mulig å reservere flere hus og leiligheter samtidig, og ulike datoer. Det er fullt mulig å endre reservasjonen og nye frister vi da bli oppgitt. Reservasjonen er gyldig når skriftlig (mail) er sendt fra Primatoscana med bekreftelse på at reservasjonen er registrert. Reservasjonene er kostnadsfrie.

2. Når en reservasjon er bekreftet som booket tilbyr Primatoscana 48 timers angrefrist. I løpet av denne tiden kan man ved skriftlig kansellering motta full refusjon. Etter 48 timers angrefrist er man ansvarlig for den totale kostnaden for leie av feriehuset eller leiligheten, og våre avbestillingsrutiner er gjeldene.

3. Ved bestilling vil man motta en ordrebekreftelse fra Primatoscana, samt en faktura på depositum som skal betales ved bestilling. Ordrebekreftelsen er en kontrakt på leieforholdet mellom eier av eiendommen og kunden. Primatoscana opptrer som mellomledd. Ordrebekreftelsen vil inneholde diverse nyttige opplysninger om stedet man leier, samt en veibeskrivelse. Man forplikter seg til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen, og sette seg nøye inn i reglene som gjelder for det stedet der man skal bo. Det oppfordres sterkt til at man studerer veibeskrivelsen nøye, og at veibeskrivelse og telefonnumre til stedet der dere skal bo blir tatt med når dere reiser til Italia.

4. En bestilling er bekreftet når Primatoscana skriftlig/pr mail har mottatt bekreftelse med navn på ansvarlig bestiller, antall voksne og barn, ev beskrivelse av familiesammensetninger, alder på barn, mobiltelefonnumre på minimum 2 personer i reisefølget, og at depositumet for leien er betalt. Alternativt at hele beløpet er betalt dersom bestillingen foretas mindre enn 70 dager før avreise.

5. Den ansvarlige personen er den som foretar bestillingen, og som all korrespondanse og fakturaer er adressert til. Når man gjør en bestilling garanterer man for at man har myndighet til å akseptere bestilling på vegne av resten av reisefølge.

6. Hvis man etter en bekreftet bestilling ønsker å endre denne, vil vi gjøre alt vi kan for å imøtekomme slike endringer, men det vil ikke alltid være mulig. Alle endringer vil bli gjenstand for betaling av et administrasjonsgebyr på kr. 400,00, samt eventuelle ekstrakostnader pålagt av våre leverandører. Disse kostnadene gjelder for alle endringer foretatt utenfor 48 timers angrefrist. Eventuelle endringer av innkvartering gjort 65 dager før ankomst kan bli behandlet som en avbestilling og dermed medføre 100% avbestillingsgebyr.

7. Riktig reiseforsikring er viktig og vi anbefaler at man sjekker at nødvendige forsikringer er tegnet på reisefølget innen avreise.

8. Eiendommene har noe forskjellig tidspunkt når det gjelder ankomst og avreise, men de fleste er tilgjengelig fra 16:00 på ankomstdagen og må forlates innen kl 10:00 på avreisedagen. Leietakere bør melde til eier når de ankommer. Ring gjerne når dere kjører fra flyplassen. Ankommer man utenom ankomsttider som er oppgitt på Primatoscanas nettsider, kan man ikke forvente å bli tatt i mot. Det må i slike tilfeller så tidlig som mulig gjøres avtale direkte med eier.

9. Eiendommen er booket kun for oppgitt antall personer. Antallet mennesker som bor på eiendommen må ikke overstige maksimal innkvartering angitt i eiendommens beskrivelse. Vennligst gi beskjed til Primatoscana dersom det er endringer i reisefølget senest 8 uker før ankomst.

10. Et sikkerhetsdepositum kreves på de fleste utleiesteder. Slike depositum vil bli informert om ved bestilling. Depositumet betales kontant i euro ved ankomst direkte til eieren, og refunderes ved hjemreise dersom ingen skade har skjedd på eiendommen eller inventaret.

11. Enhver skade, eller årsak til bekymring lagt merke til på eiendommen, skal meldes innen 48 timer til eiendommens eier eller vaktmester, samtidig som dere også informerer Primatoscana.

12. Eiendommen og dens inventar må være ryddet av beboerne før avreise. Søppel skal fjernes, og kjøleskapet skal tømmes. Håndklær bør være igjen på badegulvet og sengetøy bør fjernes fra sengene og plassert på soverommet etasjer. Kjøkkenet må gjøres rent.

13. Primatoscanas kontaktperson ved bestilling vil være ansvarlig for eventuelle skader eller ødeleggelser forårsaket på eiendommen og inventar. Skader, eller spesielle rengjøringskostnader (dersom eiendommen leveres tilbake i en utilfredsstillende tilstand) vil trekkes fra sikkerhetsdepositumet og/eller det blir sendt en faktura på beløpet.

14. Eventuelle gjenglemte ting kan sendes tilbake mot et ekspederingsgebyr samt porto.

15. Primatoscanas kontaktperson ved booking er ansvarlig for gruppen. Skulle reisefølget opptre på en måte som ikke er akseptabelt på eiendommen, har eieren/ vaktmester retten til å be leietageren om å fraflytte stedet. I slike tilfeller vil refusjon eller alternativ overnatting ikke bli gitt.

16. Verken grunneier eller Primatoscana kan holdes ansvarlig for eventuelle uhell, tap eller skade som kan inntreffe leietaker, medlemmer av hans reisefølge eller besøkende de eventuelt skulle ha på eiendommen. Herunder også problemer med fly eller annen transport som forhindrer reisefølget fra å ankomme feriehuset eller leiligheten.

17. Der bruk av svømmebasseng, tennisbane eller andre anlegg er inkludert i leie av eiendommen kan eiendommens eiere ikke holdes ansvarlig for eventuelle uhell eller skader leietaker eller andre personer skulle påberope seg. Bruk av bassenget er på egen risiko. Barn bør være under oppsyn hele tiden.

18. Dyr er ikke tillatt på noen eiendom med mindre dette er akseptert, og avtalt på forhånd. På slutten av ferien skal alle spor av kjæledyr fjernes fra hus og hager. Kundene er til enhver tid ansvarlig for oppførselen til sine kjæledyr, og må bestrebe at det ikke forekommer forstyrrelser.

19. Dersom det inntreffer skade på eiendommen utenfor eierens kontroll (for eksempel brann- eller flomskade) og dette medfører at eiendommen ikke kan leies ut til avtalt dato, vil kunden få refundert pengene for selve oppholdet i sin helhet, men kunden vil ikke ha ytterligere krav mot eieren eller Primatoscana.

20. All informasjon rundt presentasjonen av hver eiendom på Primatoscanas nettsider er gitt i god tro og antas å være riktig, men dens nøyaktighet er ikke garantert. Vi avslår ethvert ansvar for eventuelle endringer foretatt av eierne uten vår viten. Vi vil varsle kundene om eventuelle endringer på eiendom eller i omgivelsene så snart vi blir gjort oppmerksomme på dem. Primatoscana har for øvrig god og jevnlig kontakt med sine samarbeidspartnere.

21. Alt vil bli gjort for å sikre standarden beskrevet på vår nettside for hver eiendom, og at interiør, møbler osv som er beskrevet og levert av eieren er i god stand. Imidlertid gir Primatoscana ingen garanti som utløser erstatningsansvar hvis noen feil oppstår. I slike tilfeller skal man kontakte eieren/vaktmester for reparasjon eller utskifting så snart som mulig.

22. I enkelte tilfeller har eier tillatelse fra myndighetene til å arrangere borgerlig vielse. Ta eventuelt kontakt omkring detaljer.

23. Ved mangler, feil eller ødeleggelser skal man innen 24 timer varsle vertskapet slik at disse får en mulighet til å løse saken. Om AC ikke fungerer, strømmen er gått, wifi ikke fungerer, vannet er gått eller andre vesentlige ting ikke fungerer ved ankomst eller under oppholdet, har Primatoscana ingen plikt til å gi refusjon for oppholdet. Saken må tas med vertskapet innen 24 t. Ved uenighet tas saken med Primatoscana.

24. Ved feil eller mangler som eventuelt ikke skulle løse seg ila oppholdet, må det sendes klage til Primatoscana innen 48 t fra avreise fra stedet. Kunden har ikke i noen tilfeller krav på dekning av utgifter til annet enn opphold i bestilte feriebolig.

25. Ved smittsomme sykdommer, naturkatastrofer, flystreik eller andre streiker, Force Majeure eller andre uforutsigbare hendelser som medfører at Primatoscana /vertskapet må kansellere oppholdet, vil Primatoscana forsøke å finne alternativt bosted. Om alternativer ikke faller i smak, vi kunden få refundert 100% av leiebeløpet. Leietaker har ikke krav på refusjon av andre kostnader ifm. reisen, kun leid bolig.

26. Dersom det ved en feiltakelse skulle ha foregått en dobbeltbooking – dette skjer ev. hos vertskapet– vil vi i Primatoscana gjøre det vi kan for å finne alternativt bosted. Primatoscana vil ev kompensere med bolig til tilsvarende pris som den som ble dobbeltbooket. Kunden kan ev få refundert 100% av leiebeløpet. Primatoscana er ikke ansvarlig for andre kostnader kunden har hatt ifm. bestilling av boligen. Kunden har f.eks. ikke krav på refusjon av flybilletter.

27. Dersom vertskapet mot formodning skulle selge boligen en kunde har bestilt, vil Primatoscana etter beste evne forsøke å finne alternativ bolig til kunden. Dersom Primatoscana ikke finner bolig kunden blir fornøyd med, har kunden rett på 100% refusjon. Primatoscana er ikke ansvarlig for andre kostnader kunden har hatt ifm. bestilling av boligen. Kunden har f.eks. ikke krav på refusjon av flybilletter.

28. Leietaker har under oppholdet ansvaret for egne verdisaker.

29. På grunn av dårligere kapasitet på strømnettet enn i Norge, bør man ikke belaste strømnettet med for mange elektriske artikler på en gang.

30. I perioder er det tørke i deler av Italia. Leietakere kan i perioder oppleve at vanntrykket er dårlig. Dette får man ikke gjort annet med, enn å sympatisere med italienerne og la være å sløse med vannet.

31. Leietaker må spørre vertskapet om lov til bruk av drone.

32. Man avklare med eier/vertskapet dersom man ønsker invertere gjester til eiendommen man har leid. Man kan uansett aldri overskride antall personer som overnatter i det leie feriehuset eller leiligheten. Ved brudd på denne bestemmelsen kan man bli avkrevd en ekstra kostnad.

PROSEDYRE VED KLAGESAKER

Dersom man møter et problem ved ditt feriehus eller leilighet skal du først informere eieren av stedet du leier, slik at de får en mulighet til å rette opp i eventuelle misforståelser, eller rette opp i eventuelle mangler. Hvis du føler at ting fortsatt er utilfredsstillende, bør din neste samtalen rettes til Primatoscana. Vår erfaring er at de fleste problemer kan løses mens du er i Italia, slik at ferien kan fortsette som planlagt. I tilfeller der det ikke er mulig å finne en tilfredstillende løsning, skal det lages en skriftlig klage innen 28 dager etter hjemreisen til Primatoscana.

Hvis du ikke får tilfredsstillende service fra oss ber vi deg om å informere oss om det. Dette vil hjelpe oss å opprettholde vår standard og sikre at du og andre gjester har en problemfri ferie.

Fremgangsmåte i klagesaker

Dersom man møter et problem ved ditt feriehus eller leilighet skal du først informere eieren av stedet du leier, slik at de får en mulighet til å rette opp i eventuelle misforståelser, eller rette opp i eventuelle mangler. Hvis du føler at ting fortsatt er utilfredsstillende, bør din neste samtalen rettes til Primatoscana. Vår erfaring er at de fleste problemer kan løses mens du er i Italia, slik at ferien kan fortsette som planlagt. I tilfeller der det ikke er mulig å finne en tilfredstillende løsning, skal det lages en skriftlig klage innen 28 dager etter hjemreisen til Primatoscana.

Hva skjer videre

Du vil motta en bekreftelse på at vi har mottatt din klage innen 48 timer. Primatoscana plikter videre å svare på din klage innen «rimelig tid», og vi har som mål og gi deg svar senest innen 30 dager.
Primatoscana vil kontakte eieren av feriehuset/leiligheten for å skaffe ytterligere informasjon om klagen og få deres tilbakemelding før det tas en endelig avgjørelse. Det er viktig at Primatoscana innhenter synspunkter fra alle som er involvert i klagen, slik at nødvendige tiltak kan gjøres for å løse situasjonen.