Kjøpsvilkår for nettkurs

Her følger betingelser ved kjøp av nettkurs hos Primatoscana AS.

Avtalen

Påmelding til våre nettkurs er bindende. Det vil si at kursavgift ikke refunderes. Om man ikke kan delta på et livekurs man er påmeldt, gir vi i de aller fleste tilfeller kunden mulighet til å få opptak av kurset. 

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet på vår nettside (herunder opplysninger om arrangementets tid, sted, innhold, pris og betingelser). 

Selgeren

Selgeren er Primatoscana AS
Kontakt adresse: Stockfleths gate 4, 3210 Sandefjord
e-post: post@primatoscana.no
Telefon +47 92037848
Organisasjonsnummer: 998 530 709

Kjøper er den personen som bestiller.

Betaling og priser

Ved påmelding sender Primatoscana faktura. Ved innbetaling aksepterer kunden samtidig våre kjøpsvilkår.

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Kursvirksomhet er fritatt for mva. Ved påmelding skal kunden oppgi sin mailadresse. Det er til denne adressen kunden vil motta kursmateriell og link til kurset.

Tekniske forutsetninger

Selgeren forutsetter at kjøperen selv sørger for å ha nødvendig programvare, og på forhånd tester ut plattformen kurset holdes på (som Zoom, Teams, Skype). Det vil i forkant av hvert kurs bli informert om hvilken plattform som er aktuell å bruke. Selger kan ikke holdes ansvarlig for at kjøper ikke lykkes med å logge seg på eller at kjøper opplever å ikke kunne koble til kamera og/eller lyd. De fleste av våre kurs går live, men det vil ofte være mulig å se dem i opptak. Hvis kjøper opplever tekniske utfordringer oppfordrer vi til å ta kontakt med Primatoscana via mail og forespørre om kurset kan sees i opptak. 

Angrefrist

Det er bindende påmelding til våre kurs. Registrert betaling anses som en påmelding. Ved påmelding sendes kursmateriell og link til live-sending. Når kjøper har mottatt dette er kjøpet levert. Det er mulig å bytte kursdato om kurset du er påmeldt også går på andre kursdatoer.

Avlysing og utsettelse

Primatoscana forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Primatoscana sin kontroll. Ved avlysning får kursdeltagerne tilbakeført kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt eller refusjon av kursavgiften. 

Betingelser og bruk av nettkurset

Kurset gjelder for en deltaker og det forutsettes at brukertilgang på kursportal ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras til en annen part. Ved våre live-kokkekurs er en deltaker en nettadresse/computer. Det betyr at flere enn en person (f.eks familiemedlemmer) kan se/høre samtidig over samme nettadresse/computer.

Opphavsrett

Opphavsrett til innhold tilhører Primatoscana AS. Deltagere/kjøperen har ikke lov til å bruke kursmateriell til fremvisninger eller undervisning i egen regi. Dette er regulert i Lov 1961-05-12 nr 02, Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

Informasjon via e-post

Ved påmelding på kurs hos oss godtar kunden at vi kan sende ut informasjon via e-post om kurset du har meldt deg på. Kunden vil bli forespurt om den vil motta vårt nyhetsbrev og selger må da be om at kunden godtar EUs GDPR regler.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. 

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Kontakt

Ta gjerne kontakt om du er usikker eller lurer på noe! 

Kontakt oss på post@primatoscana.no